Diensten

Algemeen
Mijn dienstverlening is er op gericht uw financiële situatie te optimaliseren.
Dat geldt zowel voor u als particulier, ondernemer of als belegger.

Particulier
Geanalyseerd wordt de schuldenpositie in box 1 (de hypotheek) en in box 3 (de geldleningen), alsmede de opbouw van vermogen in box 1 (de kapitaalverzekering eigen woning, lijfrente en pensioenopbouw) en in box 3 (sparen en beleggen).
Indien hierin een verbetering kan worden aangebracht, wordt dat helder en overzichtelijk aan u uitgelegd

Ondernemer
In feite is het advies gelijk aan hetgeen bij particulier staat omschreven. Evenwel komt daar de beoordeling en zo mogelijk verbetering van de financiële situatie van uw onderneming bij.
Geanalyseerd wordt het vreemd  vermogen in de balans, de rentelasten in de winst- en verliesrekening, alsmede de opbrengst van de liquide middelen en de beleggingen. Met daar waar mogelijk een advies tot overheveling hiervan naar privé, als dat fiscaal interessant is.

Belegger
De liquiditeiten die niet nodig zijn voor de dagelijkse huishouding in uw privé situatie of in uw onderneming kunt u op een lopende rekening bij de bank laten staan.
Vaak levert dit geen rendement op.
De middelen kunt u ook langer (met een hogere rente garantie) wegzetten bij de bank. Maar daarnaast zijn er legio mogelijkheden, om er een paar te noemen: beleggen in aandelen, obligaties, onroerend goed.
Alhoewel geen vermogensbeheerder, kan ik u wel neutraal en onafhankelijk door het woud van de aanbieders op dit front heen loodsen.